2/14/13

HVD

Ang sarap ng buhay sa piling nyo....

Maligayang araw ng mga puso....

No comments: