2/18/13

A B K D

Bago pa man mag tatlong taon si Gaby ay nahilig na siya sa pagsulat gamit ang lapis at papel. Maaga kong nakita sa kanya ang kakayahan at tamang paraan sa paghawak ng lapis; nagsimula sa vertical, horizontal at paiko-ikot na mga linyang walang katapusan. Noong nagsimula siyang mag-aral, natuto siyang mag trace ng letra, nagulat nga ako ng minsang pagdugtong-dugtungin niya ang ilang tuldok sa isang libro. Kasabay nito ay ang parami ng parami na sulat sa pader ng bahay. May mga linya sa sala. May hugis bilog sa kwarto at may iba-ibang hagod ng kulay sa pinto. Kahapon ay ginulat ako ni Gaby; sa unang pagkakataon ay sinulat niya ang nickname niya ng mag isa at walang tuldok na susundan. Bagamat hindi pa madaling maintindihan, e mukhang magandang simula....

No comments: