1/3/13

2013

2012 ang pinaka makabuluhang taon sa buhay ko. Ito ang taon ng pagsubok, pag-ibig at tagumpay. Sa taong ito ko naranasan ang halaga ng buhay at ang pait na kayang idulot nito. Dito ko naranasang halos isuko ang laban at dito rin dumanak ang pinaka maraming luhang naipatak ko sa buong buhay ko. Pero ito ang taon na natutunan ko ang halaga ng bawat biyayang natatangap ko. Dito ko nakilala ang mga totoong kaibigan na handang dumamay at ang pamilyang nagbigay ng pag-ibig na walang kapalit. Dito ko nakilala ang sarili ko na nasasaktan, umiiyak at natatakot. Dito ko natutunang lumaban para sa taong mahal ko. Dito ko natutunang sumugal at harapin ang takot. At ang pinaka mahalaga, sa taong ito ako nagtagumpay.
 
Ang biyaya ng Maykapal ay hindi laging nakabalot sa makinang na kahon.
 
Salamat Panginoon sa malusog na pamilya. Wala na akong hiling sa mga darating na taon kung hindi ang patuloy na kalusugan nila....
 
 
Mahal ko kayo at ang pamilya ko.
 
Amen.
 

No comments: